MERCANTIL

– Constitució i assessorament de societats.
– Secretarío Tècnic del Consell d’Administració de les Companyies.
– Reestructuració empresarial i successió familiar.
– Finançament de societats, productes financers, i reclamacions bancàries.
– Contractes Mercantils i impugnació d’acords societaris.
– Recobrament Impagats i altres demandes d’incompliments contractuals.
– Procediments de competència deslleial i dret dels consumidors.