PENAL

– Denúncies i querelles
– Defensa davant de tot tipus de procediments penals
– Delictes penals econòmics
– Reclamacions metge-sanitàries
– Accidents laborals o de circulació.