LABORAL

– Expedients de regulació d’ocupació i ocupació
– Inspeccions de Treball
– Acomiadaments i reclamacions laborals davant Empresa i Organismes Públics.