CIVIL (FAMÍLIA – HERÈNCIES)

– Matrimonial i Família. (Divorcis, separacions i nul·litats)
– Herències, incapacitació i jurisdicció voluntària.
– Arrendaments i Propietat Horitzontal.
– Immobiliària i Dret de la Construcció.
– Demandes de dret de l’honor, i imatge.
– Contractes Civils.
– Arbitratges entre persones físiques o jurídiques.