CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

– Procediments Administratius.
– Expropiacions.
– Procediments davant el Jutjat Contenciós Administratiu.